مرکز رشد واحدهای فناور نهادی پژوهشی و فناوری است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه فناوری و نوآوری توسط کارآفرینان و نوآورانی که در قالب واحدهای فناور در زمینه های مختلف فعالیت می نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می کند.

تازه ها

اطلاعیه ها

نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اقلیم کردستان عراق
برگزاری نمایشگاه لجستیک ،پایانه ها و زنجیره تامین ، صنایع و حمل و نقل هوشمند
همایش ملی روز روستا و عشایر کشور