مرکز رشد واحدهای فناور نهادی پژوهشی و فناوری است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه فناوری و نوآوری توسط کارآفرینان و نوآورانی که در قالب واحدهای فناور در زمینه های مختلف فعالیت می نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می کند.

تازه ها

اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با تحریر دفاتر مالی
انتخاب طرح‌های پژوهشی برگزیده استان در راستای رونق تولید
جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی
دومین رویداد استارت آپ قاین