کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار

۱۰/مرداد/۱۳۹۷
107

قابل توجه کلیه واحدهای فناور، کارگاه "بوم مدل کسب و کار" از دوره های آموزشی الزامی دوره رشد مقدماتی به شرح زیر برگزار می گردد:

زمان برگزاری: سه شنبه 16مردادماه، ساعت 8 لغایت 12

مدرس کارگاه: آقای مهندس مهدوی زاده

مکان برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی بصورت حضوری - وبینار
سمینار آموزشی آشنایی با اصول و آداب تشریفات (داخلی و بین المللی) و آداب پوشش در مذاکرات و میهمانی های رسمی
سمینار آموزشی روش های پرداخت در تجارت بین الملل با تأکید بر ابزار اعتبارات اسنادی (LC) و حوالجات ارزی
کارگاه  هک رشد