کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار

۱۰/مرداد/۱۳۹۷
72

قابل توجه کلیه واحدهای فناور، کارگاه "بوم مدل کسب و کار" از دوره های آموزشی الزامی دوره رشد مقدماتی به شرح زیر برگزار می گردد:

زمان برگزاری: سه شنبه 16مردادماه، ساعت 8 لغایت 12

مدرس کارگاه: آقای مهندس مهدوی زاده

مکان برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

کارگاه  هک رشد
کارگاه بوم ناب
رویدادهای ویژه هفته جهانی کارآفرینی
نشست مشترک صنایع دفاعی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان