نشست مشترک صنایع دفاعی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

۱۹/آبان/۱۳۹۷
281
زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مکان: سالن همایش های پارک علم و فناوری خراسان رضوی

محورهای مورد بحث:

* رویکردها و الگوهای تعاملی با وزارت دفاع
* خدمات، حمایت ها و راهکارهای تعامل با بخش دفاع
* معافیت های علمی و فناوری سربازی
* زمینه های فناوری های مورد نیاز دفاعی منطقه
* بحث و بررسی مسائل تعاملی با بخش دفاع و نیروهای مسلح

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار