بیست و چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

۰۹/بهمن/۱۳۹۷
294

بیست و چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

 این کنفرانس در ۴ و ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در لرستان برگزار خواهد شد ، رئیس اجرایی این کنفرانس جناب آقای مهندس ابراهیم شریفی پور می باشد.

محورهای علمی بیست و چهارمین کنفرانس توزیع برق
- مدیریت مصرف
- مدیریت بار و تقاضا
- تلفات شبکه های توزیع
- اتوماسیون شبکه های توزیع
- شبکه های هوشمند توزیع
- انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده
- تجهیزات شبکه های توزیع
- کیفیت توان در شبکه های توزیع
- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
- برنامه ریزی، طراحی و نظارت شبکه های توزیع
- بهره برداری شبکه های توزیع
- حفاظت شبکه های توزیع
- مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
- مطالعات اجتماعی و محیط زیست
- فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )
- توانمند سازی نیروی انسانی
- خدمات مشترکین
- اقتصاد و ساختار توزیع برق
- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) توزیع
- تاب آوری شبکه های توزیع
- کسب و کار توزیع-بورس و بازار خرده فروشی

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار