دومین رویداد استارت آپ قاین

۱۴/مرداد/۱۳۹۸
75

دومین رویداد استارت آپ قاین

زمان: 23 لغایت 25 مرداد 1398

مکان: دانشگاه بزرگمهر قاینات

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار
نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان