جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی

۱۵/مرداد/۱۳۹۸
72

تاریخ برگزاری: شهریور ماه 1398

مهلت ثبت نام: 21 مرداد 1398

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار
نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان