همایش ملی روز روستا و عشایر کشور

۲۳/شهریور/۱۳۹۸
99

همایش ملی روز روستا و عشایر کشور در خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار