همایش ملی روز روستا و عشایر کشور

۲۳/شهریور/۱۳۹۸
40

همایش ملی روز روستا و عشایر کشور در خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار
نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان