کارگاه بوم کسب و کار

۲۶/شهریور/۱۳۹۸
153

کارگاه بوم کسب و کار - دوشنبه اول مهرماه - ساعت 16 الی 20- سالن جلسات پارک علم و فناوری - مدرس: مهندس محمد حسین محسنی

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار