نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98

۳۱/شهریور/۱۳۹۸
44

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98 چهاردهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مهر ماه 98 برگزار می شود.

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار
نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان