نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98

۳۱/شهریور/۱۳۹۸
122

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98 چهاردهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مهر ماه 98 برگزار می شود.

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار