کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی

۱۹/آبان/۱۳۹۸
30

ویژه شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک

زمان برگزاری: پنج شنبه 30 آبان 1398

ساعت: 9 الی 12:30 و 14:30 الی 16:30

مکان برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار