کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار

۱۸/آذر/۱۳۹۸
3,010

ویژه شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد

اطلاعیه ها

فراخوان علمی بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز با عنوان "پیوند نماز ، خانه ، مدرسه و مسجد"
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98