بوت کمپ کارآفرینی و خلاقیت

۱۴/آذر/۱۳۹۶
264

دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

اطلاعیه ها

نحوه ارائه به سرمایه‌گذار
اولین نمایشگاه تکنولوژی استارتاپ و اپلیکیشن با رویکرد شهر فناور
برگزاری دوره‌ آموزشی ارزش‌گذاری فناوری
کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار