بوت کمپ کارآفرینی و خلاقیت

۱۴/آذر/۱۳۹۶
138

دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

اطلاعیه ها

دوره آموزشی مهارت حل مسئله
دوره آموزشی گیمفیکیشن
سمینار ارتباط هوشمندانه
کارگاه آموزشی تخته آزمایش