بوت کمپ کارآفرینی و خلاقیت

۱۴/آذر/۱۳۹۶
14

دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

اطلاعیه ها

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
بوت کمپ کارآفرینی و خلاقیت
اردوی کارآفرینی "بوتکمپ"
چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی