بوت کمپ کارآفرینی و خلاقیت

۱۴/آذر/۱۳۹۶
510

دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار