کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

۲۱/آذر/۱۳۹۶
25

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعیه ها

اولین دوره از لیگ منطقه ای شرق کشور
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
اردوی کارآفرینی "بوتکمپ"
چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی