کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

۲۱/آذر/۱۳۹۶
639

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و کار
کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار