سی و هفتمین همفکر بیرجند با موضوع استارتاپها و مسائل مالی و سرمایه گذاری

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۷
287

سی و هفتمین همفکر بیرجند با موضوع استارتاپ ها و مسائل مالی و سرمایه گذاری

همفکر بیرجند یک تشکل استارتاپی است که به وسیله ی مشارکت همه، در مسیر گسترش استارتاپ ها و کمک به کسب و کارهای ایرانی، برای طراحی محصولات بهتر قدم بر می دارد. همفکر فرصتی برای انتقال تجربه و توسعه ارتباطات است.

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98
کارگاه بوم کسب و کار
نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان