مرکز رشد واحدهای فناور نهادی پژوهشی و فناوری است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه فناوری و نوآوری توسط کارآفرینان و نوآورانی که در قالب واحدهای فناور در زمینه های مختلف فعالیت می نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می کند.


اطلاعیه ها

نمایشگاه بین المللی صنعت ایران درشهر باکو کشور آذربایجان
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اقلیم کردستان عراق
برگزاری نمایشگاه لجستیک ،پایانه ها و زنجیره تامین ، صنایع و حمل و نقل هوشمند
همایش ملی روز روستا و عشایر کشور